Easy Way To Buy and Sell Digital Goods

Access comprehensive service economics data for researchers.

Why Choose Economics Data?

Quality Products

Quality checked by our team

Customer Support

Friendly 24/7 customer support

Free Updates

Lifetime Free Updates

Secure Payments

100% Secure Payments

Our Blog

Setting Motivating Targets

Setting Motivating Targets

Điều quan trọng nhất cho việc phát triển là đặt mục tiêu nằm ngoài vùng thoải mái của bản thân. Nếu bạn biết rõ được mình đang làm gì, tức là bạn vẫn chưa cố gắng hết sức....

What is Wealth effect (Income effect)

What is Wealth effect (Income effect)

Hiệu ứng của cải hay hiệu ứng thu nhập xảy ra khi người tiêu dùng cảm thấy an toàn hơn về tài chính, khi nhà cửa hoặc danh mục đầu tư của họ tăng về giá trị. Hiệu ứng tạo nên cảm giác giàu có hơn, ngay cả khi thu nhập và chi phí cố định của họ vẫn giống như trước đây....

Econometrics modeling

Econometrics modeling

Mô hình kinh tế lượng về cơ bản là một lý thuyết mô tả các mối quan hệ giữa các đại lượng kinh tế nào đó, thông thường bằng các biểu thức toán....

Special Offer Promotion

30% off

Big Deal Offer

Sales end Mar 31, 2024

Download Now
Top